Перебуква і вимова з Анґлської

Значна частина звикла писати і читати Анґлську за Московським звичайом, бо гиншого і не знало, вочевидь, то особливо помітно за добрим словом shit, котре часто бува записують за Московським порядом як щіт, котра: не має гуку и, щ не шч, а запис ші читати йме ся за нормами Московської як шы.

Ось побудована вимова на основі базової, при потребі можете потім підвлаштувати під потрібної говірки, де, наприклад, [ʌ] переважно стає як [ɐ], а отже то наше 100 % ненаголошений а.

МФА   Буква/и Ключ    Запис
ɑː   ɑ́    PALM    па́м
ɒ    а    LOT     лат
aɪ   а(й~и) PRICE    прайс
ɜːr   е́    NURSE    не́рс
ɛ    е́    DRESS    дре́с
æ    е    TRAP    треп
ɪ    и́    KIT     ки́т
ə   (и)   COMMA    ками
iː   і́    FLEECE   флі́с
i    і    HAPPY    гепі
ɔː   о́    THOUGHT   цо́т
ʌ    о    STRUT    строт
oʊ   о(в~у) GOAT    ґовт
uː   у́    GOOSE    ґу́с
u    у    fruition  фру́йшин
ʊ    у    FOOT    фут

h    г    ahead    иге́д
ð    д (ѕ)  father   фа́ѕи(р)  // суто для розрізненя звуку
θ    т (ц)  math    мец    // суто для розрізненя звуку
v    в    have    гев    // Московська, наша близкіша до [w]
ŋ    н(ь)  sink, bang си́нк, бень

x    х    loch, ugh  лaх, ox  // для говірок і запозичень, де є такий звук

Наголоси тут просто для точнішої вимови, оскільки наголошена і ненаголошена голосна трохи різнять ся, крїм і. Гинші приголосні переважно співставні.

2 Симпатії

Якщо активно використовуюєш англійську, у розмові українською є бажання сказати слово “в оригіналі”, але звучить це вкрай дивно. З текстом простіше, оригінал добре виділяється і не викликає дисонансу.

Ne zaperetcuju, ale ljud v pobuti tcasto pyce kyrylytsjoju.